چهارشنبه 28 مهر 1389 شرح وظایف کلی معاونت امور بین الملل و بازرگانی

 • سیاست گذاری برای بهره برداری حداکثر از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش، و همچنین معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
 • سیاست گذاری برای تقویت امنیت و منافع ملی از طریق توسعه همکاری های دو یا چند جانبه منطقه ای و بین المللی، با استفاده از منابع و امکانات نفت و گاز کشور
 • سیاست گذاری واقع گرایانه و هوشمندانه به منظور مشارکت فعال در تامین امنیت عرضه انرژی جهت کشورهای مصرف کننده در بلند مدت
 • سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی و نظارت در برقراری روابط با کشورها و انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه و یا با واسطه طرف های ثالث در جهت ایجاد امنیت تقاضای نفت و گاز برای کشور
 • تعیین استراتژی همکاری گسترده با همسایگان و نیز کشورهای دوست در سایر قاره های جهان دارای پتانسیل   (بلند مدت) همکاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 • تنظیم برنامه های عملی همکاری های انرژی در چارچوب سازمان های منطقه ای و بین المللی مانند  ECO(سازمان همکاری های اقتصادی اکو)، شانگهای،  UNECE (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا) و  CICA(همکاری و تعامل کشورهای آسیایی) و ... و همچنین نظارت بر چگونگی انجام آنبا هماهنگی سایر شرکت های تابعه و در راستای اهداف ج. ا. ایران
 • هماهنگی و ارتباط مستمر و صمیمانه با وزارت امور خارجه و نمایندگی های مختلف کشورمان در سراسر جهان، به منظور تسهیل و تسریع در گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تشکیل کمیته مشترک انرژی با آن کشورها
 • حضور فعال و مستمر در کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف، جلسات و مجامع بین المللی، و همچنین، تنظیم برنامه های عملی همکاری در زمینه انرژی در چارچوب سازمان های منطقه ای و بین المللی برای تامین اهداف ج. ا. ایران
 • برگزاری جلسات مشترک محوله به وزارت نفت و هماهنگی و شرکت در جلسات مشترک سایر دستگاه ها در چارچوب وظایف وزارت نفت
 • نظارت و پیگیری اجرای پروژه های مشترک – پیگیری امور مربوط به میادین مشترک – پیگیری مذاکرات مربوط به تاسیس شرکت های مشترک با طرف های خارجی
 • تهیه وتدوین سیاست ها، ضوابط وبرنامه اجرایی توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در توسعه صنعت نفت
 • شناسایی موانع سرمایه گذاری، ارائه راهکارها و پیگیری حل مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در صنعت نفت از مراجع درون و بیرون وزارتخانه در اجرای طرح های سرمایه گذاری
 • سیاست گذاری در زمینه همکاری با سازمان ها و دستگاه های مسئول سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور
 • سیاست گذاری در خصوص تسهیل دسترسی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به اطلاعات لازم مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز
 • سیاست گذاری در زمینه ایجاد و حفظ اعتبار بین المللی شرکت های تابعه وزارت نفت به منظور جذب سرمایه های خارجی 
 • شرکت در اجلاس ها، هیات ها، همایش ها و کنفرانس های مرتبط با جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور
 • مذاکره، تهیه و تنظیم موافقت نامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با دیگر کشورها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 • برنامه ریزی برای تحقیق، مطالعه، بررسی و تهیه و تنظیم گزارش های تحقیقی، مطالعاتی و آماری در مورد روند سرمایه گذاری در صنعت نفت و نتایج آن
 • مکاری و هماهنگی در فراهم نمودن امکانات لازم برای تشویق و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق تهیه بروشورهای تبلیغاتی و راهنما
 • بررسی و تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و شناسایی ابزارهای نوین بازار سرمایه
 • تلاش در جهت سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر توسعه صنایع نفت و گاز
 • ارائه راهبردهایی جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت با توجه به چشم انداز این صنعت در افق 1404
 • سیاست گذاری در خصوص تنظیم اولویت ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور به شرکت های داخلی و خارجی
 • اصلاح، تنظیم و پیشنهاد قراردادهای سرمایه گذاری جدید و نظارت بر اجرای آن در شرکت های تابعه وزارت نفت
 • بهبود و توسعه نظام سرمایه گذاری برای توسعه خودکفایی صنعتی
 • برنامه ریزی اجرایی راهکارهای لازم برای جذب بخش های غیر دولتی کشور برای سرمایه گذاری در صنعت نفت
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از بخش های اقتصادی (با تاکید بر بخش خصوصی) برای کسب فن آوری های نوین و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در صنعت نفت و هماهنگی با سایر دستگاه ها و سازمان ها در این خصوص
 • راه اندازی بورس بین المللی نفت و فرآورده در ایران با همکاری واحد های ذیربط داخل و خارج وزارتخانه و تعامل با بورس های بین المللی مشابه
 • سیاست گذاری به منظور شتاب بخشیدن به فرایند حضور همه جانبه شرکت های نفتی داخلی در بازارهای بین المللی، و حمایت و هدایت این شرکت ها در جهت افزایش منافع ملی
 • فراهم نمودن مقدمات لازم در زمینه ایجاد بانک نفت با مشارکت فعال بخش خصوصی به منظور پشتیبانی مالی از طرح ها و پروژه های صنعت نفت
 • برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای مناسب برای هماهنگ نمودن راهبردهای صنعت نفت با راهبردهای تجاری در بازارهای داخلی و خارجی
 • ایجاد تسهیلات برای دسترسی و بهره برداری سازمان ها و شرکت های وابسته، از   قابلیت ها، امکانات و فرصت های دوجانبه، چند جانبه و منطقه ای و بین المللی در صنعت نفت
 • نظارت، ارزیابی و ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، سازمانها و شرکت های تابعه وزارت نفت در ارتباط با فعالیت های برون مرزی
 • نظارت و سرپرستی روابط بین المللی شرکت ها و همچنین نمایندگی های وزارت نفت در خارج از کشور
 • اعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های مالی و بازرگانی
 • نظارت مستمر بر انعقاد قراردادهای مالی بین المللی
 • همکاری در تهیه اسناد قرارداد ها و موافقتنامه ها با سایر کشورها و سازمانهای منطقه ای و جهانی
 • اعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های فنی و سیاسی با عنایت به روابط دو یا چند جانبه
 • پیگیری اجرا و پیشرفت تفاهم نامه ها، موافقت نامه های دو جانبه، معاهدات منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، حقوق دریاها، مصوبات مراجع رسمی بین المللی بویژه سازمان ملل متحد و آراء صادره از محاکم بین المللی در رابطه با نفت و گاز
 • هماهنگی عملیات بازرگانی بین المللی واحد های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد و حفظ هماهنگی با سازمان های دولتی سیاست گذار در حوزه انرژی کشور
 • تدوین وبهبود مستمر نظام ارزیابی برای فروش نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده و محصولات پتروشیمی
 • نظارت بر قراردادهای مربوط به صادرات نفت و فرآورده های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و تصویب نهایی آنها
 • سیاست گذاری در راستای بهبود نظام بررسی منابع تامین و تدارک کالاها و اجناس و موارد گسترش حیطه تامین کنندگان
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه برگزاری اجلاس ها، کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی، گردهمایی ها، نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی با هماهنگی سایر نهادهای ذیربط در صنعت نفت
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه برگزاری جلسات مستمر با مسوولین شرکت های خارجی نفتی و گازی فعال در صنعت نفت کشور به منظور شناسایی مسائل و مشکلات اجرایی وارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع آنها.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های هیات های اعزامی به کشورهای خارجی و تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور بهره برداری در ماموریت های جدید و همکاری های متقابل
 • سیاست گذاری در راستای بهبود نظام بازاریابی خارجی برای فروش نفت خام، فرآورده و مواد پتروشیمی
 • همکاری در پیگیری حل و فصل اختلافات و ادعاهای مطروحه از سوی دیگر کشورها در زمینه وظایف و مسئولیت های محوله
 • سیاست گذاری در خصوصطراحی و استقرار نظام های اطلاعاتی و اطلاع رسانی پویا و متناسب به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود و استفاده از نتایج در صنایع نفت و گاز با بهره گیری از فناوری های نوین
 • تنظیم راهبردهای مربوط به ایجاد یک سیستم هوشمند اطلاعاتی به منظور پایش دقیق رفتار کشورهای اثر گذار در بازار انرژی، اعم از تولید کننده، حمل کننده، انتقال دهنده و مصرف کننده  
 • نظارت بر بررسی و ارزیابی گزارش ها ، اخبار وتحقیقات در سطح بین المللی پیرامون وضعیت عرضه وتقاضا ی انرژی ، سیاست های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، حقوقی وضعیت و عملکرد شرکت های ملی، چندملیتی و بین المللی فعال در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات بین المللی و تهیه وارائه گزارش های جامع و مدیریتی .
 • نظارت برجمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل مستمر اخبارواطلاعات مرتبط باذخائر ومعاملات عمده نفت وگاز در سطح بین المللی و تنظیم گزارش های جامع و مدیریتی
 • نظارت برمراحل تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی و چند جانبه برای شناخت علمی روند تحولات مهم سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و راهبردی
 • تدوین و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ها و اقدامات لازم در زمینه روابط و همکاری های بین المللی، منطقه ای و دو یا چند جانبه ایران با سایر کشورها در چارچوب جهت گیری ها و رویکردهای برنامه های توسعه کشور ووزارت نفت
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد، حفظ و تداوم حضور موثر در مجامع و اتحادیه های بین المللی
 • حضور فعال و ایفای نقش نقطه تماس کشور با اتحادیه ها، اجلاس ها، مجامع و سازمانهای منطقه ای و بین المللی
 • نظارت و مدیریت دبیرخانه های سازمان های بین المللی و منطقه ای در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
 • پایش مستمر و نظارت بر روند اجرای دیپلماسی انرژی کشور در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته با ایجاد یک نظام دیپلماسی انرژی شناور مبتنی بر اصلاح مستمر و دائمی آن در مسیر اجرا
 • مطالعه، بررسی و شناسایی بازارهای هدف انرژی منطقه ای و جهانی وتدوین و ارایه برنامه های لازم برای حضور موثر در این بازارها.
 • مطالعه، تدوین برنامه های موثر جهت بهره گیری از ابزار دیپلماسی انرژی برای تحقق اهداف تعیین شده بویژه جذب منابع مالی.
 • مطالعه ، بررسی و تجزیه وتحلیل لازم به منظور شناخت و تبیین نقاط ضعف، قوت، تهدید ها و فرصت ها و راه های توسعه و ارتقاء روابط ج.ا.ایران در بخش نفت، گازو پتروشیمی .
 • تنظیم محتوای مذاکرات مقام عالی وزارت با مقامات سایر کشورها و پیگیری اجرای موارد مطروحه در این مذاکرات با همکاری سایر واحد های ذیربط
 • تنظیم راهبردهای مربوط به بازنگری و بهینه سازی نظام های مدیریتی( تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت، هماهنگی و ...) و زمینه سازی برای استفاده از رویکردها و روش های جدید مدیریتی
 • تنظیم راهبردهای مربوط به نحوه سازماندهی و بهبود فرایندها و روشهای انجام کار
 • تنظیم راهبردهای مربوط به جمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه بانک های اطلاعاتی
 • تنظیم راهبردهای مربوط به شایسته سالاری در انتخاب مدیران وکارکنان
 • تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز برای ارتقاء فنی و تخصصی کارکنان با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های مورد نیاز

 
امتیاز دهی
 
 

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930