چهارشنبه 1 دی 1389 شرح وظایف اداره کل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری
 • تهیه و تدوین سیاست ها، ضوابط و برنامه اجرایی توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت و انجام پیگیری های مربوطه
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در توسعه صنعت نفت
 • شناسایی موانع سرمایه گذاری، ارائه راهکارها و پیگیری حل مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در صنعت نفت از مراجع درون و بیرون وزارتخانه در اجرای طرح های سرمایه گذاری و ارائه گزارشات لازم
 • سیاست گذاری در زمینه همکاری با سازمان ها و دستگاه های مسئول سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور
 • شرکت در اجلاس ها، هیات ها، همایش ها و کنفرانس های مرتبط با جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور
 • مذاکره، تهیه و تنظیم موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 • همکاری و هماهنگی در فراهم نمودن امکانات لازم برای تشویق و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق تهیه بروشورهای تبلیغاتی و راهنما
 • تهیه و تدوین راهنما و دستورالعمل سرمایه گذاری در صنعت نفت با توجه به اهداف و برنامه های مصوب و به روز رسانی مرتب آنها
 • اصلاح، تنظیم و پیشنهاد قراردادهای سرمایه گذاری جدید و نظارت بر اجرای آن در شرکت های تابعه وزارت نفت
 • مشارکت، همکاری و هماهنگی به منظور انجام مطالعات مستمر به منظور طراحی و اصلاح برنامه اجرایی توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت
 • مدیریت موثر دبیرخانه تخصصی سرمایه گذاری و انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 • کارشناسی و آسیب شناسی روند سرمایه گذاری در صنعت نفت و ارائه گزارش های لازم و راهکارهای اجرایی
 • سیاست گذاری در خصوص تسهیل دسترسی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به اطلاعات لازم مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز
 • سیاست گذاری در زمینه ایجاد و حفظ اعتبار بین المللی شرکت های تابعه وزارت نفت به منظور جذب سرمایه های خارجی 
 • نظارت، ارزیابی و ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، سازمانها و شرکت های تابعه وزارت نفت در ارتباط با فعالیت های بازرگانی برون مرزی
 • نظارت و سرپرستی روابط نمایندگی ها و شرکت های تابعه وزارت نفت در خارج از کشور در حوزه اقتصادی و بازرگای بین الملل
 • همکاری و مشارکت در رابطه با سیاست گذاری در خصوص تنظیم اولویت ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور به شرکت های داخلی و خارجی
 • بررسی و تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و شناسایی ابزارهای نوین بازار سرمایه برای استفاده موثر در صنایع نفت و گاز
 • ارائه راهبردهایی جهت توسعه و تسریع در جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت با توجه به چشم انداز این صنعت در افق 1404
 • برنامه ریزی برای تحقیق، مطالعه، بررسی و تهیه و تنظیم گزارش های تحقیقی، مطالعاتی و آماری در مورد روند سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در صنعت نفت و نتایج آن
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در تولید کالا و خدمات قابل بهره برداری در صنعت نفت
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد سرمایه گذاریهای متقابل بین المللی در رابطه با صنعت نفت
 • سیاست گذاری در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی اقتصادی و سرمایه گذاری صنعت نفت به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود و استفاده از نتایج در صنایع نفت و گاز
 • برنامه ریزی اجرایی راهکارهای لازم برای جذب بخش های غیر دولتی کشور برای سرمایه گذاری در صنعت نفت
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از بخش های اقتصادی (با تاکید بر بخش خصوصی) برای کسب فن آوری های نوین و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در صنعت نفت و هماهنگی با سایر دستگاه ها و سازمان ها در این خصوص
 • راه اندازی بورس بین المللی نفت و فرآورده در ایران با همکاری واحد های ذیربط داخل و خارج وزارتخانه و تعامل با بورس های بین المللی مشابه
 • سیاست گذاری به منظور شتاب بخشیدن به فرایند حضور همه جانبه شرکت های نفتی داخلی در بازارهای بین المللی، و حمایت و هدایت این شرکت ها در جهت افزایش منافع ملی
 • فراهم نمودن مقدمات لازم در زمینه ایجاد بانک نفت با مشارکت فعال بخش خصوصی به منظور پشتیبانی مالی از طرح ها و پروژه های صنعت نفت
 • برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای مناسب برای هماهنگ نمودن راهبردهای صنعت نفت با راهبردهای تجاری در بازارهای داخلی و خارجی
 • نظارت مستمر بر انعقاد قراردادهای مالی بین المللی
 • همکاری در تهیه اسناد قرارداد ها و موافقتنامه ها با سایر کشورها و سازمانهای منطقه ای و جهانی
 • هماهنگی عملیات بازرگانی بین المللی واحد های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد و حفظ هماهنگی با سازمان های دولتی سیاست گذار در حوزه انرژی کشور
 • بهبود نظام ارزیابی خارجی برای فروش نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی
 • نظارت بر قراردادهای مربوط به صادرات نفت و فرآورده های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و تصویب نهایی آنها
 • سیاست گذاری در راستای بهبود نظام بررسی منابع تامین و تدارک کالاها و اجناس و موارد گسترش حیطه تامین کنندگان
 • سیاست گذاری در راستای بهبود نظام بازاریابی خارجی برای فروش نفت خام، فرآورده و مواد پتروشیمی
 • همکاری در پیگیری حل و فصل اختلافات و ادعاهای مطروحه از سوی دیگر کشورها در حوزه ی اقتصادی و سرمایه گذاری
 • تنظیم راهبردهای مربوط به ایجاد یک سیستم هوشمند اطلاعاتی به منظور پایش دقیق رفتار اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای اثر گذار در بازار انرژی، اعم از تولید کننده، حمل کننده، انتقال دهنده و مصرف کننده .
 • مطالعه مستمر شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی در سایر کشورها و ارائه الگوهای مناسب و موثر برای صنعت نفت کشور
 • طراحی و پیگیری پروژه های تحقیقاتی و چند جانبه برای شناخت علمیشیوه های جذب سرمایه گذاری خارجیدرصنعت نفت کشور
 • هماهنگی و پیگیری برگزاری جلسات مستمر با مسوولین شرکت های خارجی نفتی و گازی فعال در صنعت نفت کشور یه ویژه در بخش سرمایه گذاری، به منظور شناسایی مسائل و مشکلات اجرایی وارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع آنها
 • بررسی گزارش ها ، اخبار وتحقیقات در سطح بین المللی پیرامون وضعیت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و تاثیرات آن برعرضه وتقاضا انرژی جهانی و منطقه ای و تهیه وارائه گزارش های جامع و مدیریتی .
 • گردآوری اخبارواطلاعات و ارائه گزارش های لازم بطور مستمر در ارتباط باذخائر ومعاملات عمده نفت وگاز در کشورهای مختلف
 • اقدام در جهت ارتقاء آگاهی نسبت به مسایل و تحولات سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی از طریق تهیه گزارش های تخصصی اقتصادی و سرمایه گذاری
 • تدوین و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ها و اقدامات لازم در زمینه روابط و همکاری های بین المللی، منطقه ای و دو یا چند جانبه ایران با سایر کشورها در چارچوب وظایف وزارت نفت
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد، حفظ و تداوم حضور موثر در مجامع و اتحادیه های بین المللی
 • حضور فعال و ایفای نقش نقطه تماس کشور با اتحادیه ها، اجلاس ها، مجامع و سازمانهای منطقه ای و بین المللی
 • نظارت و مدیریت دبیرخانه های سازمان های بین المللی و منطقه ای در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
 • پایش مستمر و نظارت بر روند اجرای دیپلماسی انرژی کشور در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته با ایجاد یک نظام دیپلماسی انرژی شناور مبتنی بر اصلاح مستمر و دائمی آن در مسیر اجرا
 • تنظیم محتوای مذاکرات مقام عالی وزارت با مقامات سایر کشورها و پیگیری اجرای موارد مطروحه در این مذاکرات با همکاری سایر واحد های ذیربط
 • تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم دوجانبه و چندجانبه اقتصادی با سایر کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی با هماهنگی سایر واحدهای مربوطه
 • شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی.
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.
 • نیاز سنجی ومشارکت جهت جذب وبکارگیری نیروی انسانی کارامد ومناسب.
 • نیاز سنجی ومشارکت جهت تهیه واجرای برنامه اموزشی کارکنان برای ارتقاء فنی و تخصصی کارکنان اداره کل با همکاری و هماهنگی واحد های ذیربط
 • مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روش های انجام کار
 • همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور انجام ماموریت های خارج از کشور کارکنان اداره کل و اخذ مجوزهای لازم
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اعزام کارکنان به خارج از کشور
 • انجام اقدامات لازم جهت به روز رسانی وب سایت معاونت در موضوعات مرتبط
 • همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی مورد نیاز از قبیل کشورهای حوزه فعالیت ، شرکتهای زیرمجموعه نفت، بخش خصوصی نفت، عناوین موافقت نامه ها ونتایج ان، گزارش ماموریت ها
 • تهیه و ارائه ی گزارش عملکرد اداره کل در بازه های شش ماهه ، یک ساله و نوبه ای
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون امور بین الملل و بازرگانی

بازگشت

 
امتیاز دهی
 
 

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930