پنجشنبه 29 فروردین 1392 شرکت پایانه های نفتی ایران


کانون تفکر جوانان شرکت پایانه های نفتی ایران

الف)‌ مسئول کانون تفکر جوانان شرکت:


مهندس مهدی باقری

آقای مهندس مهدی باقری، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت و سرپرست دفتر فنی مهندسی شرکت پایانه های نفتی ایران می باشد که با حفظ سمت و با حکم مدیرعامل این شرکت، بعنوان "مسئول کانون تفکر جوانان شرکت پایانه های نفتی ایران" فعالیت می نماید.


ب) معرفی شرکت
شرکت پایانه های نفتی ایران(سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران سازمانی است عملیاتی ، تخصصی و حرفه ای که در حوزه های ذخیره سازی ، اندازه گیری ، ارائه خدمات آزمایشگاهی ، عملیات صادرات و واردات نفت خام ، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می کند و ماموریت اصلی آن پشتیبانی و کمک به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرایند های عملیات دریافت ، ذخیره سازی ، امتزاج ، اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی ، بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات)نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله ای (SWAP)، عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی های نفتکش و همچنین تکمیل و ارتقای زنجیره ی  ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین انرژی ملی ، منطقه ای و بین المللی است.

ج) ضرورت تشکیل کانون: 
با توجه به مفاد آیین نامه تشکیل و فعالیت کانون های تفکر جوانان صنعت نفت  و در راستای سازماندهی و بهره مندی نظام مند از تخصص و نظرات کارشناسی خلاقانه جوانان متخصص ، متعهد ،باانگیزه و پرنشاط  و نیز  ایجاد ساز و کاری نظام مند برای تصمیم سازی روش مند با دیدگاه جهانی و بلند مدت، در جهت نیل به چشم انداز  20 ساله شرکت پایانه های نفتی ایران: "دستیابی به جایگاه اول پایانه های نفتی در سطح منطقه و تبدیل شدن به یکی از سه پایانه نفتی برتر جهان از نظر ظرفیت، دقت، کیفیت، سرعت و ایمنی عملیات، توانایی مالی و قابلیتهای تخصصی، فنی و مدیریتی"تصمیم به طراحی و فعال سازی کانون تفکر در شرکت پایانه های نفتی ایران گرفته شد .

د) طراحی کانون تفکر شرکت پایانه های نفتی ایران
در این بخش ابتدا مبانی طراحی کانون تفکر در قالب اهداف ، ماموریت ها ، چشم انداز و راهبردهای IOTCTT  را مطرح نموده ، سپس بر اساس مبانی گفته شده ، ساختار سازمانی و کمیته های تخصصی  برای IOTCTT ارایه می گردد.

1- چرایی ( فلسفه وجودی ) IOTCTT
فلسفه وجودی شکل گیری این کانون تفکر ، سازماندهی و بهره مندی نظام مند از تخصص و نظرات کارشناسی خلاقانه جوانان متخصص ، متعهد ،باانگیزه و پرنشاط ، همچنین بهره گیری از تجربیات پیش کسوتان و خبرگان اجرایی سازمان و نیز بوجود آوردن سیستمی برای تصمیم سازی و سیاست سازی در حوزه فعالیت های سازمان است که به انجام فعالیت هایی در راستای تحقق اهداف بلند مدت در حوزه های ذیل بپردازد :
• تصمیم سازی و سیاست سازی موثر در شرکت پایانه های نفتی ایران
• اثرگذاری بر حوزه های سیاست گذار مرتبط خارج از سازمان

2-چشم انداز IOTCTT
کانون تفکر شرکت پایانه های نفتی ایران در افق 1404 ،تشکلی است دانش بینان ،چابک ،نوآور و نظریه پرداز در عرصه مسایل و چالش های شرکت پایانه های نفتی ایران ، حوزه انرژی ایران و منطقه که با تکیه بر توانمندی متخصصان خود و شبکه ارتباطی یکپارچه خود با متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی و ملی با دیدگاهی آینده نگرانه ،حل مساله ، تصمیم سازی ، خلق چشم انداز و ارائه سناریوهای پا برجا برای تحقق چشم انداز شرکت پایانه های نفتی ایران و دستیابی این شرکت به جایگاه برتر بین المللی می پردازد .

3-راهبردهای تحقق چشم انداز IOTCTT
1. استفاده از نیروهای نوآور ، متخصص و مجرب کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران
2. ایجاد بستری برای همفکری و تبادل نظر میان متخصصین داخل شرکت و صاحب نظران فعال در مراکز فکری و دانشگاهی به منظور حل چالش های موجود و آتی شرکت به منظور تحقق چشم انداز
3. پایش و به کارگیری جدیدترین روش ها و مدلهای حل مساله ، مورد پژوهی در راستای حل مسایل شرکت مبتنی بر شرایط بومی سازمان
4. اطلاع رسانی و ایجاد فرهنگ مناسب نوآوری و خلاقیت در ایده پردازی و تفکر سازمانی برای همکاری تمام مدیران و کارکنان شرکت با کانون تفکر و اهداف آن

4-اهداف IOTCTT
1. استقرار یک مرکز فکری و تخصصی یکپارچه ،منظم ومجهز و دارای نیروهای انسانی مجرب ،ماهر ، توانمند و متخصص در حوزه مسایل فکری .
2. بستر سازی جهت حضور کارآمدتر و موثرتر متخصصان جوان در فرآیندهای کاری .
3. ترزیق اندیشه های نو و نظرات کارشناسی خلاقانه به سیستم مدیریتی و مهیا کردن فضای تصمیم گیری با ارائه بدیل های مختلف برای حل مسائل.
4. افزایش انگیزه و ارتقاء مهارت های کار گروهی جوانان متخصص سازمان به منظور ایده پردازی و تصمیم سازی و ارائه راه حل های خلاقانه برای مسائل و چالش های موجود، بهبود فرآیندها
5. استعدادیابی جوانان متخصص به عنوان مدیران آینده و آینده سازان صنعت نفت.
6. شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای جوان متخصص و متعهد و زمینه سازی در جهت بهره مندی مستقیم روسا و مدیران سطوح مختلف از متخصصان جوانان در سطح سازمان.
7. مستندسازی و بهره مندی از دانش های کاربردی و تجربیات خبرگان و پیشکسوتان درون و بیرون از سازمان برای همکاران جوان.
8. ارایه  راه حل های مناسب برای حل چالش ها و مسایل فعلی پیش روی شرکت و دستیابی شرکت به چشم انداز مود نظر در افق 1404 با استفاده از مدل SWOT
9. ایجاد شبکه ای پویا و هم افزا از صاحب نظران ،متخصصان و فعالان حوزه انرژی و حمل  و نقل مواد نفتی

5- ماموریت های IOTCTT
در این راستا IOTCTT تمرکز خود را بر ماموریت¬های زیر قرار خواهد داد:
1. آینده پژوهی، دیده بانی، پایش و تحلیل استراتژیک، ارزیابی و ارایه تصویر شفاف و اثربخش از مهمترین تحولات مرتبط و روزآمدِ داخلی، منطقه¬ای، ملی و جهانی در حوزه ماموریت و فعالیت¬های اصلی شرکت به منظور پیشگیری از غافل¬گیری سازمان در برابر تحولات پیچیده، مبهم، نامنظم و پیش بینی نشده .
2. بررسی و تحلیل مسایل و چالش¬های شرکت به ویژه مسایل بین رشته-ای و بین بخشی.
3. ارایه¬ی خدماتِ فکری روزآمد و اثربخش و تولید ایده¬های سیاست-سازی و تصمیم¬سازی متکی بر خردِ جمعی.
4. سامان¬دهی و تسهیل ارتباطات منابع انسانی و فکری سازمان در راستای خلق ایده¬ها و راه¬حل¬های اساسی و موثر برای مشکلات پیش روی شرکت.
5. ایفای نقش نقطه اتصال منابع انسانی شرکت با صاحب¬نظران و خبرگان صنعتی و علمی خارج از سازمان در مسیر ایجاد هم¬افزایی میان دانش نظری و کاربردی برای حل مسایل سازمان.
6. تشکیل جلسات هم اندیشی و نشست های تخصصی در کار گروه های تخصصی و گردآوری، غنی سازی و مستند سازی اندیشه های نو و نظرات کارشناسی خلاقانه جهت ارائه به مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و دبیرخانه مرکزی کانون های تفکر جوانان صنعت نفت جهت امکان سنجی و اجرایی نمودن طرح ها..
7. آسیب شناسی مسائل سازمانی و ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت ارتقاء  بهره وری و کاهش هزینه های شرکت
8. مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان پیشکسوت سازمان برای جوانان و فراهم نمودن زمینه توانمندسازی علمی و تجربی متخصصان جوان، متناسب با نیازمندهای شرکت پایانه های نفتی ایران.
9. برقراری ارتباطات دانشی با کانون های تفکر جوانان در سایر شرکت ها جهت مدیریت دانش، ایجاد هم افزایی و انسجام.
10. پایش روندهای حوزه انرژی و اقتصاد در سطوح ملی و بین-المللی و ارتباط آن دز تحقق اهداف بلندمدت سازمان.

6-خروجی های مورد انتظار IOTCTT 
در نهایت از کانون تفکر خروجی¬های زیر مورد انتظار خواهد بود.
1. تهیه گزارش ها و نقشه راه.
2. تولید تک¬نگاشت¬ها و مطالب تحلیلی جذاب و تازه برای هدایت اذهان در راستای سیاستها.
3. ارائه مشاوره سریع برای حل مساله و تصمیم¬گیری.
4. ایجاد شبکه اطلاعاتی بین نخبگان و خبرگان مرتبط برای حل مسائل آینده سازمان.
5. تشکیل و به¬روزرسانی بانک اطلاعاتی از مشاوران، صاحبنظران و مراکز تولید فکر.
6. پرورش مهره¬های کلیدی و افراد متخصص در حوزه های مختلف متناسب با ماموریت سازمان.

7-ساختار سازمانی IOTCTT
به‌منظور ایجاد هماهنگی و هدایت مناسب امور در راستای ایجاد بستر مناسب برای بهره‌‌برداری از دانش کلیه کارکنان خلاق سازمان، کانون تفکر شرکت پایانه¬های نفتی ایران زیر نظر مسئول کانون تفکر جوانان و نظارت عالیه مدیر عامل شرکت با ساختار زیر تشکیل می‌گردد:
1- مهندسی، تامین کالا و ساخت داخل
2- مهندسی و عملیات
3- مهندسی نگهداشت و سلامت تاسیسات و تجهیزات
4- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
5- مدیریت انرژی
6- سرمایه انسانی و سلامت سازمانی
7- مدیریت طرح¬ها، پیمانکاری و برون¬سپاری
8- استراتژی و توسعه
9- فرهنگی ،رفاهی و اجتماعی
10- بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و کیفیت
11- بازرسی و حراست


و) ارتباط مستقیم با مسئول کانون تفکر شرکت:
تلفن مستقیم :
پست الکترونیک: mehdibagheri80@yahoo.com
حدیث

قال امیرالمومنین علیه السلام: "إذَا احتَجتَ إِلَى المَشوَرَةِ فى أَمرٍ قَد طَرَأَ عَلَیكَ، فَاستَبدِهِ بِبِدايَةِ الشُّبّانِ، فَإِنَّهُم أَحَدُّ أَذهانا وَأَسرَعُ حَدسا، ثُمَّ رُدَّهُ بَعدَ ذلِكَ إلى رَىِ الكُهولِ وَالشُیوخِ لِيَستَعقِبوهُ وَيُحسِنُوا، الاِختیارَ لَهُ فَإِنَّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ"

امام علی (ع) می فرمایند: "هنگامى که در پیش آمدى احتیاج به مشورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که آنان ذهنى تیزتر و حدسى سریع تر دارند سپس (نتیجه) آن را به نظر بزرگسالان و پیران برسان تا پیگیرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیشتر است."

منبع: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ، ج 20، ص 337، ح 866كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شهدای صنعت نفت
 
وزیر شهید : محمد جواد تندگویان

سن در هنگام شهادت: حدود 31 سال
محل تولد: محله خانی آباد جنوب تهران
تعداد فرزندان : یک پسر و دو دختر
تاریخ ورود به دانشکده نفت آبادان: مهر 1354
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت
تاریخ تولد: 26 خرداد 1329
تاریخ اسارت: 9 آبان 1359
تاریخ شهادت :
نامعلوم 
محل شهادت : زندانهای حزب بعث عراق