چهارشنبه 25 مرداد 1391 کارگروه تخصصی سرمایه انسانی و مدیریت


کانون تفکر جوانان صنعت نفت
کارگروه تخصصی سرمایه انسانی و مدیریتالف) دبیر کارگروه تخصصی:


دکتر مونا انوری

خانم دکتر مونا انوری؛ دکتری تخصصی مهندسی صنایع- سیستم های اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارمند اداره کل بهره وری و کارآفرینی معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت می باشد که با حفظ سمت، بعنوان "دبیر کارگروه تخصصی توسعه سرمایه انسانی و مدیریت کانون تفکر جوانان صنعت نفت" فعالیت می نماید.

ب) معرفی کارگروه تخصصی:
منابع انسانی سازمان همواره به عنوان مهمترین سرمایه نامشهود سازمانی شناخته‌ شده است. در واقع مهمترین و ارزشمندترین دارایی و ثروت هر سازمان، منابع انسانی یا بعبارت بهتر سرمایه های انسانی آن سازمان می باشند و جذب نیروی انسانی متعهد، حفظ و پرورش و توانمندسازی آنان از مهمترین وظایف هر سازمان به شمار می رود. با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر سازمان محسوب می شود. بنابراین استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی و توسعه آن به عنوان بستری برای ایجاد ارزش افزوده در سرمایه‌های انسانی با نگرش به رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، می‌باشد.
در این رهگذر و با توجه به تنوع و پیچیدگی روزافزون مسائل سازمانی و تحولات شگرف محیطی ، فرهنگی و دانشی، صنعت نفت در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت این تحولات و استفاده از شیوه های نوینی چون کانون های تفکر جهت بکارگیری و تلفیق دانش فردی و جمعی متخصصین، برای پیشبرد اهداف و دستیابی به چشم اندازهای صنعت نفت است. بی تردید آینده را سازمانهایی خواهند ساخت که در آنها دانش و بصیرت کارکنان آنها، هوش و نبوغ ، خلاقیت و نوآوریهای ایشان با هم جمع شده است و برای چالشهای فرارویشان اندیشیده اند.
کارگروه تخصصی توسعه منابع انسانی و مدیریت کانون تفکر جوانان صنعت نفت نیز در همین راستا شکل گرفته است تا با بهره گیری از شور و خلاقیت متخصصان جوان فرصتی را فراهم آورد تا ضمن شناسایی و ارائه ایده های نو برای مسائل و موضوعات حوزه منابع انسانی صنعت نفت در حال و آینده، زمینه های رشد و توسعه شایسته کارکنان و متخصصان جوان صنعت ایجاد گردد.

ج) ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی:
با توجه به تغییر مستمر شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، نیازمند تغییر در برنامه ها و راهبردها در حوزه منابع انسانی صنعت نفت به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های سازمان هستیم. با توجه به ویژگیهای منحصربه¬فرد صنعت نفت بعنوان پیشران اقتصاد کشور، زمینه های مساعد در کشورهای حوزه خلیج فارس جهت جذب نیروی انسانی متخصص وزارت نفت، تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی و ....، توجه به مسائل نیروی انسانی، رصد مستمر چالشهای حوزه منابع انسانی و مدیریت، بهینه کاوی از شرکتهای معتبر رقیب حوزه نفت و گاز ، بهره گیری از ایده های نو و خلاقانه در جهت کاهش فاصله های تکنولوژیکی و فناوری با کشورهای توسعه یافته و ارائه راهکارهایی در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی ضروری می باشد.
از طرفی بسیاری از خبرگان حوزه منابع انسانی در صنعت نفت طی پنج سال آتی به درجه بازنشستگی نائل گردیده و بایستی در فرصت مقتضی جانشینان شایسته ایشان پرورش یابند. بر همین اساس ایجاد ساز و کاری مناسب برای همراهی مدیران در راهبری بهینه سازمان در حوزه منابع انسانی، حل مشکلات و همکاری جهت سیاستگذاری و آینده اندیشی¬های مورد نیاز از طریق مطالعه، ایده پردازی و پژوهش در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. کارگروه تخصصی منابع انسانی و توسعه مدیریت، با بکارگیری نبوغ و خلاقیت متخصصان جوان و تلفیق آن با تجربیات ارزشمند خبرگان حوزه منابع انسانی و مدیریت، نقش ارزنده ای را در کوتاه نمودن مسیر تصمیم¬سازی و حل مسائل نیروی انسانی و پرورش مدیران آتی حوزه منابع انسانی و مدیریت ایفا خواهد نمود.


د) ماموریت و برنامه های کارگروه تخصصی:
ماموریت اصلی کارگروه تخصصی توسعه منابع انسانی و مدیریت کانون تفکر جوانان صنعت نفت آنست که ضمن ارج نهادن به ارزشهای رقابتی، حقوق فردی، حرمت نهادن به انسانها و روحیه کارآفرینی با اتکا به نیرو و نشاط جوانان متخصص در حوزه منابع انسانی و بهره گیری از تجربیات ارزشمند خبرگان صنعت نفت، با طرح ایده های نو و پرورش آنها و همچنین آینده پژوهی و شناسایی چالشهای پیش رو درخصوص نیازها و مسائل منابع انسانی در صنعت، مدیران را در استفاده از فرصتهای جدید و تصمیم سازی در حوزه سرمایه های انسانی یاری رساند و در جهت فراهم آمدن زمینه های رشد و بالندگی متخصصان جوان در صنعت نفت و افزایش انگیزه و بهره وری ایشان بکوشد.
برنامه های ذیل در جهت تحقق این ماموریت مورد نظر قرار گرفته اند:
1. شناسایی و جذب اعضای اصلی و همکار کارگروه توسعه منابع انسانی و مدیریت و بررسی شیوه های تشکیل کارگروه های فرعی در شرکتهای تابعه؛
2. برگزاری جلسات کارگروه به شکل مستمر به صورت مجازی و یا حضوری با بهره¬گیری از متدهای روز تکنولوژی فکر در جهت بررسی مسائل و موضوعات حوزه منابع انسانی و مدیریت در صنعت نفت:
o نهایی سازی مجراهای ورود مسائل و موضوعات به کارگروه و تشکیل اولیه بانک اطلاعاتی مسائل و متخصصان حوزه منابع انسانی در داخل و خارج از صنعت نفت؛
o تدوین آیین نامه داخلی بررسی مسائل و ارائه راهکارها در کارگروه (شامل اهداف، ساختار ، شرح وظایف اعضا، فرآیند بررسی مسائل (شناسایی، دسته بندی، تجزیه و تحلیل ارتباطات و اولویت بندی)، گزارش دهی، ارزیابی عملکرد کارگروه و ...)؛
o بررسی اولیه بانک اطلاعات مسائل و متخصصان بر اساس آیین نامه پیشنهادی ؛
o  انتخاب مسائل دارای اولویت و ارائه راهکار بر اساس آیین¬نامه پیشنهادی و تشکیل اولیه بانک اطلاعات ایده¬ها؛
o ارائه گزارش اولیه کارگروه به مشاور محترم وزیر در امور جوانان و مراجع ذیصلاح؛
o ارزیابی اولیه و تحلیل عملکرد کارگروه براساس بازخوردها و تشکیل ماتریس SWOT؛
o اصلاح و بهبود روشهای بررسی و آیین نامه داخلی؛
o ادامه چرخه شناسایی و ارائه راهکار برای مسائل بر اساس گامهای فوق؛
o ارائه گزارشات مدیریتی ارائه راهکار برای مسائل و موضوعات منابع انسانی در صنعت نفت؛
o ارائه گزارشات مدیریتی ارائه پیشنهاد برای موضوعات موثر بر توسعه منابع انسانی صنعت نفت؛

3. بررسی شیوه های ایجاد فرهنگ ایده پردازی، انعطاف پذیری و آینده اندیشی در میان جوانان صنعت نفت؛
4. بررسی فرصتهای پیش روی صنعت نفت برای جذب و بکارگیری جوانان متخصص و نخبه کشور – با توجه به آسیبهای قابل ملاحظه در طرح جذب ممتازان دانشگاهی به نظر می رسد صرف جذب فارغ التحصیلان دانشگاه¬های معتبر و یا برخوردار از ضریب هوشی بالا ، نمی توان نتایج خوبی را برای صنعت به ارمغان آورد. بلکه تبدیل دانش و توانایی به مهارت و شایستگی مورد نیاز، موجب بهبود وضعیت و دست یابی به هدف ها می شود و این حرکت نیازمند نگرشی جدید در این زمینه است. طراحی مدل‌های جدید و اختصاصی در راستای حضور منابع انسانی جدید و طراحی و تدوین نظام شایستگی منابع انسانی از جمله راه کارهای پیشنهادی برای تحول نیروی انسانی این مجموعه است.
5. بررسی موقعیت کنونی جوانان در صنعت نفت از ابعاد مختلف (شیوه های جذب، ماندگاری، تخصص، تحصیلات، سابقه، رتبه سازمانی و ...) و چالشهای فراروی آنها برای رشد و بالندگی سازمانی؛
6. تنظیم پیش نویس آیین نامه جبران خدمات اعضای کانون های تفکر جوانان و مدعوین کارگروه های تخصصی در راستای ایجاد انگیزه و بهره گیری مستمر از نظرات کارشناسی خلاقانه متخصصان جوان و خبرگان؛
7. برقراری ارتباط با خبرگان و متخصصان پیش کسوت حوزه منابع انسانی در جهت بهره گیری از دانش و تجربیات ایشان و به اشتراک گذاشتن آن با متخصصان جوان این حوزه؛
8. برقراری ارتباط نزدیک با مدیران حوزه منابع انسانی جهت اخذ مسائل و موضوعات دارای اولویت و اطلاع رسانی چالشهای جوانان در این حوزه؛
9. آماده¬سازی بستر مشارکت جوانان در حل مسائل با شیوه¬های غیرحضوری و در نظر گرفتن حقوق مالکیت معنوی طرح¬ها و راهکارهای آنان؛
10. مطالعه اهداف، برنامه¬ها و استراتژی¬های توسعه منابع انسانی در صنعت نفت و بررسی مقایسه¬ای آن با دیگر شرکتهای نفتی در جهان؛
11. پیگیری اجرای فرمانهای 26گانه مقام معظم رهبری در راستای اصلاح سیاستهای نظام اداری در صنعت نفت؛
12. بررسی دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای کانونهای تفکر جوانان صنعت نفت درخصوص آینده پژوهی و تکنولوژی فکر و چگونگی برگزاری آنها؛


پست الکترونیک مستقیم کارگروه تخصصی سرمایه انسانی و مدیریت:  Javan.hrm@mop.ir
حدیث

قال امیرالمومنین علیه السلام: "إذَا احتَجتَ إِلَى المَشوَرَةِ فى أَمرٍ قَد طَرَأَ عَلَیكَ، فَاستَبدِهِ بِبِدايَةِ الشُّبّانِ، فَإِنَّهُم أَحَدُّ أَذهانا وَأَسرَعُ حَدسا، ثُمَّ رُدَّهُ بَعدَ ذلِكَ إلى رَىِ الكُهولِ وَالشُیوخِ لِيَستَعقِبوهُ وَيُحسِنُوا، الاِختیارَ لَهُ فَإِنَّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ"

امام علی (ع) می فرمایند: "هنگامى که در پیش آمدى احتیاج به مشورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که آنان ذهنى تیزتر و حدسى سریع تر دارند سپس (نتیجه) آن را به نظر بزرگسالان و پیران برسان تا پیگیرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیشتر است."

منبع: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ، ج 20، ص 337، ح 866كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شهدای صنعت نفت
 
وزیر شهید : محمد جواد تندگویان

سن در هنگام شهادت: حدود 31 سال
محل تولد: محله خانی آباد جنوب تهران
تعداد فرزندان : یک پسر و دو دختر
تاریخ ورود به دانشکده نفت آبادان: مهر 1354
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت
تاریخ تولد: 26 خرداد 1329
تاریخ اسارت: 9 آبان 1359
تاریخ شهادت :
نامعلوم 
محل شهادت : زندانهای حزب بعث عراق