انتصابات
دوشنبه 28 خرداد 1397 انتصاب مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها
 معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در حکمی، امید شاکری را به عنوان مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها منصوب کرد.

در متن حکم حبیب‌الله بیطرف خطاب به شاکری آمده است:

با عنایت به مراتب شایستگی و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها منصوب می‌شوید.

پیاده‌سازی و ارتقای نظام فنی و اجرایی در حوزه‌های بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، از جمله تدوین اسناد همسان پیمان‌ها، تهیه ضوابط فنی و مهندسی طرح‌ها و پروژه‌ها، تدوین فهرست‌های بها، حمایت از برنامه‌های ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران و مشاوران در رشته‌های تخصصی صنعت نفت و تعیین، بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از موارد با اهمیت و موثر در انجام وظایف محوله است.

امیدوارم با همکاری مدیران، کارشناسان و سایر همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.