انتصابات
دوشنبه 28 خرداد 1397 انتصاب سرپرست اداره کل پژوهش
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در حکمی، احمد خان‎بیگی را به عنوان مشاور و سرپرست اداره کل پژوهش منصوب کرد. 

در متن حکم بیطرف خطاب به خان بیگی آمده است:

نظر به مراتب شایستگی، تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور و سرپرست اداره کل پژوهش منصوب می‌شوید.

امیدوارم با همکاری مدیران، کارشناسان و سایر همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.