انتصابات
يكشنبه 10 تير 1397 سرپرست اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی، سید محمد احمدی را به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه خطاب به احمدی آمده است: "با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید."