خبر چرخشی
وزیر نفت بخشنامه تقویت پایش داخلی مالی را ابلاغ کرد