تاریخ صنعت نفت ایران 1357-1280 (جلد اول)
 
دانلود نسخه PDF 
حجم : 68 M
صفحه : 614
زبان: فارسی
سال انتشار : 1398
شابک : 0 - 4 - 90560 - 600 - 978

 
----------------------------------------------------------------------------

تقویم تاریخ صنعت نفت ایران 1357-1280 (جلد اول)

 
دانلود نسخه PDF 
حجم : 141 M
صفحه : 654
زبان: فارسی
سال انتشار : 1398
شابک :  3 - 3 - 90560 - 600 - 978

----------------------------------------------------------------------------

نفت و زندگی

تاثیر صنعت نفت بر تحولات اجتماعی مناطق نفت خیز، 1304-1287
 
دانلود نسخه PDF                                      
حجم : 7 M
صفحه : 312
زبان: فارسی
سال انتشار : 1398
شابک :  1 - 7 - 90560 - 600 - 978
 


----------------------------------------------------------------------------

 
امتیاز دهی
 
 

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی