انتصابات
شنبه 8 دي 1397 مشاور ارشد وزیر نفت در امور بانوان منصوب شد
وزیر نفت در حکمی فاطمه تندگویان را به‌عنوان مشاور ارشد وزیر در امور بانوان منصوب کرد.در حکم بیژن زنگنه آمده است: با توجه به تعهد و تجارب سرکار عالی در صنعت نفت به عنوان «مشاور ارشد وزیر در امور بانوان» منصوب می‌شوید.

از خداوند متعال برای سرکار توفیق مسئلت دارم.