انتصابات
سه‌شنبه 23 بهمن 1397 انتصاب عضو شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز
وزیر نفت در حکمی، جلال فهیم‌پور را به عضویت شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه به فهیم‌پور آمده است:

«به استناد بند (ح) ماده (۲) «شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۴۵۳/ت ۵۳۵۲۱ ﻫ تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ هیأت محترم وزیران)، با توجه به توافق صورت گرفته با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، بدینوسیله برای مدت ۲ سال به عضویت در این شورا منصوب می‌شوید.

از خداوند قادر متعال برای جنابعالی در انجام وظایف خطیر این شورایعالی توفیق مسئلت می‌کنم.»

جلال فهیم‌پور، استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.