انتصابات
دوشنبه 1 بهمن 1397 انتصاب نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی امیر حسین تبیانیان را به عنوان نماینده این شرکت برای عرضه صادرات نفت خام و محصولات قابل عرضه در بورس انرژی منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسیان خطاب به تبیانیان آمده است:

با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده شرکت ملی نفت ایران برای عرضه صادرات نفت خام و محصولات قابل عرضه در بورس انرژی منصوب می شوید که با هماهنگی مدیر امور بین الملل نسبت به عرضه مطلوب و راهبری مناسب کار اقدام نمایند.

امید است در پرتو الطاف الهی شاهد به ثمر رسیدن تلاش ها و توفیقات جنابعالی و همکاران در انجام وظایف محوله همسو با تحقق اهداف عالیه صنعت نفت باشیم.