انتصابات
شنبه 7 ارديبهشت 1398 محسن پاک‌نژاد، رئیس شورای مرکزی «سلام» شد
وزیر نفت در حکمی محسن پاک‌نژاد را برای مدت سه سال به عنوان عضو و رئیس شورای مرکزی سلامت، ایمنی و محیط زیست منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت خطاب به محسن پاک‌نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت آمده است: «به استناد بند «الف» شیوه‌نامه تشکیل شورای مرکزی سلامت، ایمنی و محیط زیست «سلام» (موضوع ابلاغیه شماره ۴۸۴۱۴۸-۲۸.۱ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۵) و با توجه به تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان عضو و رئیس این شورا منصوب می‌شوید.

انتظار می رود با مشارکت فعال و موثر و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود، نقش موثری در پیشبرد اهداف و وظایف این شورا و ارتقای سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت ایفا کنید.

از خداوند قادر متعال برای جنابعالی توفیق مسئلت می‌نماید.»