آخرین اخبارwww.mop.ir


1398/4/4 سه‌شنبه

به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حوزه خدمات پیمانکاری و مشاوره
دستگاه‎های اجرایی موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات از جمله شرکت‎های تابعه وزارت نفت موظف اند همه مراحل مناقصات/ مزایده‎های مشمول را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهند.
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعلام «به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در حوزه خدمات پیمانکاری و مشاوره» تاکید کرد: به استناد ماده ۵۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده ۲ آیین‎نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات و از آن جمله شرکت‎های تابعه وزارت نفت موظف‌اند مطابق برنامه زمان‌بندی مورد تایید هیئت وزیران و با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، کلیه مراحل مناقصات/ مزایده‎های مشمول را از طریق سامانه مورد اشاره انجام دهند.

 در این راستا با توجه به راه‌اندازی بخش‌های مربوط به انجام معاملات حوزه خدمات از جمله مناقصات بخش‌های پیمانکاری و معاملات بزرگ حوزه مشاوره در سامانه مذکور، مقتضی است تا زمان تکمیل و پیاده‌سازی سازوکار تعامل سامانه تامین الکترونیکی کالای وزارت نفت (EP) با سامانه ستاد، دستگاه‌های اجرایی تابعه در اسرع وقت نسبت به ثبت‎نام در سامانه و انجام مناقصات و کلیه فرآیندهای واگذاری خدمات در حوزه‎های مورد اشاره از طریق سامانه ستاد اقدام کنند.

 شایان ذکر است دستگاه‌های اجرایی در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در به‌کارگیری سامانه مذکور می‎توانند مراتب را از مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد پیگیری کنند.