تصویری - وزارت نفت.
 

گزارش وزیر نفت از سفر به شهرستان‌های فراشبند و فیروزآباد

جواد اوجی، وزیر نفت روز پنجشنبه (۲۲ مهرماه) در شورای اداری استان فارس گزارشی از سفر به شهرستان‌های فراشبند و فیروزآباد را در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ارائه داد.

 
امتیاز دهی