• وزارت نفت
  • عنوان
  • دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت برای کارکردهای تا پایان سال1400 ابلاغ شد.
news
سعید محمدزاده، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های اصلی، معاونین وزیر و روسای واحدها با اشاره به دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خاطر نشان کرد: در تکمیل و تسهیل کاربرد این دستورالعمل در صنعت نفت، به استناد جزء 8 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت، بدین وسیله دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت، برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها از سوی پیمانکار بعد از 1397/04/31 تا 1399/03/31 دریافت گردیده، برای کارکردهای از 1399/01/01 لغایت 1400/12/29 ابلاغ می گردد.
برای دریافت دستورالعمل تکمیلی در صنعت نفت اینجا کلیک کنید. 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی