.
.
صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت

صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت، صبح روز سه‌شنبه (دوم آذرماه) با حضور جواد اوجی، وزیر نفت برگزار شد.
1400/9/3 چهارشنبه

 
امتیاز دهی