مدیریت دانش

تولید دانش

پورتال وزارت نفت با جمع آوری و سازماندهی داده ها کمک شایانی در چرخه (داده، اطلاعات، دانش) می کند. با کمک پورتال وزارت نفت میتوان داده ها را استخراج کرد. اطلاعات جدید و قاعده مند تولید کرد و از آن در تولید دانش بهره گرفت.

جمع آوری دانش

دانش به صورت کلی مساله ای فردی است. اما چگونه میتوان یک مقوله فردی را در سازمان به کار گرفت. دانش سازمانی برآیند دانش افراد است. چنانچه نتوان برآیندی از دانش افراد درون سازمان ایجاد کرد، دانش سازمانی نیز وجود نخواهد داشت. طراحی پورتال وزارت نفت کمک میکند دانش پراکنده در صنعت نفت با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات مجتمع شود. دانش مجتمع شده را میتوان دانش موجود در نفت نام نهاد اما باز هم با مفهومی به نام دانش سازمانی فاصله خواهیم داشت.

سازماندهی دانش

دانش مجتمع شده تا قبل از سازماندهی آن قابل استفاده نیست. پورتال وزارت نفت کمک میکند تا با بررسی دانش مجتمع شده آن ها را از جهات گوناگون طبقه بندی نمود. با طبقه بندی چند بعدی میتوان به یک مفهوم دانش محور از مسیرهای مختلف دسترسی پیدا کرد.

باز توزیع دانش

پورتال وزارت نفت با دارا بودن ابزارهای به اشتراک گذاری، باز توزیع دانش را انجام می دهد. ابزارهایی مانند جستجو، دسترسی به زیرپورتال ها، سیستم های مدیریت محتوا، اشتراک گذاری محتوا و پورتال وزارت نفت را به پیشگامی درمدیریت دانش تبدیل کرده است.

 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی